چکیده مقاله استفاده از خازن منفی برای افزایش فرکانس در اسیلاتورهای حلقوی با بار مقاومتی:   این مقاله برای افزایش فرکانس نوسان در اسیلاتورهای حلقوی روشی را پیشنهاد می کند که مبنای انتخاب آن از روابطی نشأت میگیرد که برای تعیین فرکانس نوسان این نوع از اسیلاتورها استفاده می شود .   بطوریکه طبق روابط […]

ادامه مطلب

خازن سیلمیک SILMIC و صدایی شفاف تر از همیشه برای ادیو فیلدها! سلام ! این مقاله در رابطه با کارایی شگفت انگیز خازنهای سیلمیک ( SILMIC ) در مدارات مربوط به صداست .       این خازنها از سری خازنهای بسیار با کیفیت هستند که رنج وسیعی از آنها با قیمتی مناسب در اختیار […]

ادامه مطلب