نمایش 1–12 از 2692 نتیجه

خازن 22 میکرو فاراد 50 ولت NIPPON سری KY با ESR پایین و عمر بسیار بالا

700 تومان
خازن 22 میکرو فاراد 50 ولت NIPPON سری KY با ESR پایین و عمر بسیار بالا خازن های سری KY

خازن 130 درجه 100 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با ابعاد کوچک

14,000 تومان
خازن 130 درجه 100 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با ابعاد کوچک این خازن ژاپنی روبیکون که

خازن 1000 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمایی ۱۳۰ درجه

35,000 تومان
خازن 1000 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمایی ۱۳۰ درجه این خازن ژاپنی روبیکون که

خازن 330 میکرو فاراد 63 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمایی ۱۳۰ درجه

27,000 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 63 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمایی ۱۳۰ درجه . این خازن ژاپنی روبیکون

خازن 220 میکرو فاراد 100 ولت epcos آلمان b41858 های فرکانس طول عمر بالا low esr

12,000 تومان
خازن 220 میکرو فاراد 100 ولت epcos آلمان b41858 های فرکانس طول عمر بالا low esr Low impedance at high

خازن دما بالا 33 میکرو فاراد 35 ولت nippon ژاپن سری fl با تحمل دمای ۱۲۵

2,500 تومان
خازن دما بالا 33 میکرو فاراد 35 ولت nippon ژاپن سری fl با تحمل دمای ۱۲۵ خازنهای سری fl نیپون

خازن دما بالا 1000 میکرو فاراد 10 ولت nippon ژاپن سری gxe با تحمل دمای ۱۲۵

9,500 تومان
خازن دما بالا 1000 میکرو فاراد 10 ولت nippon ژاپن سری gxe با تحمل دمای ۱۲۵ خازنهای سری gxe نیپون

خازن دما بالا 10 میکرو فاراد 50 ولت nippon ژاپن سری gxe با تحمل دمای ۱۲۵

7,000 تومان
خازن دما بالا 10 میکرو فاراد 50 ولت nippon ژاپن سری gxe با تحمل دمای ۱۲۵ خازنهای سری gxe نیپون

خازن دما بالا 220 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری gha با دمای کاری 150 درجه

20,000 تومان
خازن دما بالا 220 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری gha با دمای کاری 150 درجه خازنهای سری GHA نیپون

خازن دما بالا 470 میکرو فاراد 16 ولت nippon ژاپن سری gxe با تحمل دمای ۱۲۵

9,000 تومان
خازن دما بالا 470 میکرو فاراد 16 ولت nippon ژاپن سری gxe با تحمل دمای ۱۲۵. خازنهای سری gxe نیپون

خازن دما بالا 470 میکرو فاراد 50 ولت nippon ژاپن سری gxe با تحمل دمای ۱۲۵

19,000 تومان
خازن دما بالا 470 میکرو فاراد 50 ولت nippon ژاپن سری gxe با تحمل دمای ۱۲۵ خازنهای سری gxe نیپون

خازن دما بالا 330 میکرو فاراد 100 ولت nippon ژاپن سری gxe با تحمل دمای ۱۲۵

35,000 تومان
خازن دما بالا 330 میکرو فاراد 100 ولت nippon ژاپن سری gxe با تحمل دمای ۱۲۵. خازنهای سری gxe نیپون