تفاوت خازن جامد با الکترولیت

تفاوت خازن جامد با خازن الکترولیت مایع و کاربردهای هر کدام از آنها در مدار

تفاوت خازن جامد با خازن الکترولیت مایع و کاربردهای هر کدام از آنها در مدار. کدام خازن بهتر است؟ خازن آلمنیومی با الکترولیت مایع یا خاز...

ادامه مطلب

مقاله استفاده از خازن منفی برای افزایش فرکانس در اسیلاتورهای حلقوی با بار مقاومتی

چکیده مقاله استفاده از خازن منفی برای افزایش فرکانس در اسیلاتورهای حلقوی با بار مقاومتی:   این مقاله برای افزایش فرکانس نوسان در...

ادامه مطلب