این مجموعه از خازنها دارای نامها و کدهایی هستند که هر کدام دارای ویژگیهای خاصی هستند .

از جمله مهمترین آنها گرید صوتی و فرکانسی این خازنهاست .

نمایش 1–12 از 649 نتیجه

خازن 82 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 2416 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

25,000 تومان
خازن 82 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 2416 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 220 نانو فاراد 100 ولت Panasonic سایز 2825 نوع pps با دمای کاری 105 درجه

55,000 تومان
خازن 220 نانو فاراد 100 ولت Panasonic سایز 2825 نوع pps با دمای کاری 105 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 1.5 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

10,000 تومان
خازن 1.5 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 2.2 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

10,000 تومان
خازن 2.2 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 150 پیکو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

9,000 تومان
خازن 150 پیکو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 33 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 1210 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

15,000 تومان
خازن 33 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 1210 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 22 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 1210 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

15,000 تومان
خازن 22 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 1210 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 560 پیکو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

10,000 تومان
خازن 560 پیکو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 0805 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 6.8 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 1206 نوع pps با دمای کاری 125 درجه

12,000 تومان
خازن 6.8 نانو فاراد 50 ولت Panasonic سایز 1206 نوع pps با دمای کاری 125 درجه پلی فنیلین سولفید (Polyphenylene

خازن 680 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

45,000 تومان
خازن 680 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل خازن های Mullard Tropical Fish

خازن 47 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

25,000 تومان
خازن 47 نانو فاراد 250 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل خازن های Mullard Tropical Fish

خازن 100 نانو فاراد 400 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل

35,000 تومان
خازن 100 نانو فاراد 400 ولت mullard هلند خازنی بی رقیب در عرصه تن کنترل خازن های Mullard Tropical Fish