خازنهای مخصوص صدا

نمایش 1–12 از 1353 نتیجه

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 47 میکرو فاراد 16 ولت Very Low ESR ساخت sanyo

22,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 47 میکرو فاراد 16 ولت Very Low ESR ساخت sanyo. خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 68 میکرو فاراد 6.3 ولت Very Low ESR ساخت sanyo

15,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 68 میکرو فاراد 6.3 ولت Very Low ESR ساخت sanyo . خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با

خازن های فای 120 میکرو فاراد 25 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance

3,300 تومان
خازن های فای 120 میکرو فاراد 25 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance. خازن های فای پاناسونیک سری

خازن های فای 1000 میکرو فاراد 6.3 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance

4,500 تومان
خازن های فای 1000 میکرو فاراد 6.3 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance. خازن های فای پاناسونیک سری

خازن های فای 100 میکرو فاراد 25 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance

3,000 تومان
خازن های فای 100 میکرو فاراد 25 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance. خازن های فای پاناسونیک سری

خازن های فای 100 میکرو فاراد 10 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance

2,000 تومان
خازن های فای 100 میکرو فاراد 10 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance. خازن های فای پاناسونیک سری

خازن های فای 330 میکرو فاراد 25 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance

9,000 تومان
خازن های فای 330 میکرو فاراد 25 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance. خازن های فای پاناسونیک سری

خازن های فای 100 میکرو فاراد 63 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance

10,000 تومان
خازن های فای 100 میکرو فاراد 63 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance. خازن های فای پاناسونیک سری

خازن های فای 220 میکرو فاراد 10 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance

1,000 تومان
خازن های فای 220 میکرو فاراد 10 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance. خازن های فای پاناسونیک سری

خازن های فای 1000 میکرو فاراد 35 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance

40,000 تومان
خازن های فای 1000 میکرو فاراد 35 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance. خازن های فای پاناسونیک سری

خازن های فای 820 میکرو فاراد 6.3 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance

3,000 تومان
خازن های فای 820 میکرو فاراد 6.3 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance. خازن های فای پاناسونیک سری

خازن های فای 1200 میکرو فاراد 10 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance

8,000 تومان
خازن های فای 1200 میکرو فاراد 10 ولت سری FC پاناسونیک سری آدیو low impedance. خازن های فای پاناسونیک سری