خازنهای مخصوص صدا

نمایش 1–12 از 1388 نتیجه

خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

26,000 تومان
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد. خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و

خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPH مینیاتوری

22,000 تومان
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPH مینیاتوری خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی بی

خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPC مینیاتوری

23,000 تومان
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPC مینیاتوری. خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی بی

خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR

25,000 تومان
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری

خازن تانتالیوم 150 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

28,000 تومان
خازن تانتالیوم 150 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و

خازن تانتالیوم 150 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR

30,000 تومان
خازن تانتالیوم 150 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR. خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری

خازن تانتالیوم 150 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR

25,000 تومان
خازن تانتالیوم 150 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR. خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 47 میکرو فاراد 20 ولت Very Low ESR ساخت SANYO

30,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 47 میکرو فاراد 20 ولت Very Low ESR ساخت SANYO. خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

10,000 تومان
خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد . خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری

خازن تانتالیوم 270 میکرو فاراد 2 ولت SMD ساخت SANYO سری TPSF

50,000 تومان
خازن تانتالیوم 270 میکرو فاراد 2 ولت SMD ساخت SANYO سری TPSF . سری با ESR و ESL بسیار پایین!