خازنهایی با سرعت شارژ و دشارژ فوق العاده بالا که بیشتر در دوربینهای عکاسی استفاده میشوند .

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

خازن فتو فلش 220 میکرو فاراد 330 ولت Rubycon ژاپن با ابعاد مینیاتوری

25,000 تومان
خازن فتو فلش 220 میکرو فاراد 330 ولت Rubycon ژاپن با ابعاد مینیاتوری . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و دشارژ فوق

خازن 270 میکرو فاراد 330 ولت ushio ژاپن با پایه فیش خور

45,000 تومان
خازن 270 میکرو فاراد 330 ولت ushido ژاپن با پایه فیش خور . Ushio 270uf 330v ابعاد خازن 35 در

خازن فتو فلش 550 میکرو فاراد 330 ولت Rubycon ژاپن سری FKX

40,000 تومان
خازن فتو فلش 550 میکرو فاراد 330 ولت Rubycon ژاپن سری FKX . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و دشارژ فوق العاده

خازن 470 میکرو فاراد 315 ولت های گرید Rubycon به سفارش sun star-strobo

110,000 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 315 ولت های گرید Rubycon به سفارش sun star-strobo . خازنی به سفارش خوش نام ترین

خازن 500 میکرو فاراد 330 ولت rubycon سری photo با سرعت شارژ و دشارژ بالا

98,000 تومان
خازن 500 میکرو فاراد 330 ولت rubycon سری photo با سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 105 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

17,000 تومان
خازن 105 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 118 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

35,000 تومان
خازن 118 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 31 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

17,000 تومان
خازن 31 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 30 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

17,000 تومان
خازن 30 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 90 میکرو فاراد 310 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

29,000 تومان
خازن 90 میکرو فاراد 310 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 58 میکرو فاراد 315 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

22,000 تومان
خازن 58 میکرو فاراد 315 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 50 میکرو فاراد 310 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

21,000 تومان
خازن 50 میکرو فاراد 310 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و