سری PHOTO-FLASH

خازنهایی با سرعت شارژ و دشارژ فوق العاده بالا که بیشتر در دوربینهای عکاسی استفاده میشوند .

نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه