خازنهایی با سرعت شارژ و دشارژ فوق العاده بالا که بیشتر در دوربینهای عکاسی استفاده میشوند .

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

خازن 500 میکرو فاراد 330 ولت rubycon سری photo با سرعت شارژ و دشارژ بالا

98,000 تومان
خازن 500 میکرو فاراد 330 ولت rubycon سری photo با سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن فتو فلش 220 میکرو فاراد 330 ولت Rubycon ژاپن با ابعاد مینیاتوری

15,000 تومان
خازن فتو فلش 220 میکرو فاراد 330 ولت Rubycon ژاپن با ابعاد مینیاتوری . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و دشارژ فوق

خازن 105 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

17,000 تومان
خازن 105 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 16.5 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

5,000 تومان
خازن 16.5 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 30 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

7,000 تومان
خازن 30 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 50 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

10,000 تومان
خازن 50 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 300 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

48,000 تومان
خازن 300 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 118 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

25,000 تومان
خازن 118 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 90 میکرو فاراد 310 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

19,000 تومان
خازن 90 میکرو فاراد 310 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن فتو فلش 550 میکرو فاراد 330 ولت Rubycon ژاپن سری FKX

40,000 تومان
خازن فتو فلش 550 میکرو فاراد 330 ولت Rubycon ژاپن سری FKX . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و دشارژ فوق العاده

خازن 31 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

7,000 تومان
خازن 31 میکرو فاراد 320 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و

خازن 50 میکرو فاراد 310 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا

9,000 تومان
خازن 50 میکرو فاراد 310 ولت rubycon سری photo flash سرعت شارژ و دشارژ بالا . ابعاد مینیاتوری ،شارژ و