نمایش 1–12 از 222 نتیجه

سوپر خازن 0.22 فاراد 5.5 ولت ELNA DYNACAP سری DVL از نوع SMD

90,000 تومان
سوپر خازن 0.22 فاراد 5.5 ولت ELNA DYNACAP سری DVL از نوع SMD سوپر خازنها یا ابر خازنها دارای ساختاری

خازن تانتالیوم 33 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

30,000 تومان
خازن تانتالیوم 33 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC. خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت SANYO سری 4TPE220MF

26,000 تومان
خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت SANYO سری 4TPE220MF. خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE

23,000 تومان
خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 1500 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE

110,000 تومان
خازن تانتالیوم 1500 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE. خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 1000 میکرو فاراد 2.5 ولت super Low ESR سرب TPF

95,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 1000 میکرو فاراد 2.5 ولت super Low ESR سرب TPF. خازنهای سری TPF با ابعادی مینیاتوری

خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

25,000 تومان
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC. خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن تانتالیوم 680 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری 2R5TPE680MFL

60,000 تومان
خازن تانتالیوم 680 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری 2R5TPE680MFL خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 2 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

10,000 تومان
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 2 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 10 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

15,000 تومان
خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 10 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و

خازن تانتالیوم 68 میکرو فاراد 16 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

25,000 تومان
خازن تانتالیوم 68 میکرو فاراد 16 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 4 ولت super Low ESR سرب TPF

70,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 4 ولت super Low ESR سرب TPF خازنهای سری TPF با ابعادی مینیاتوری