نمایش یک نتیجه

NTC ترمیستور 10 اهم با قطر 15 میلیمتر و ضریب حرارتی منفی با فنآوری ژاپنی

7,000 تومان
NTC ترمیستور 10 اهم با قطر 15 میلیمتر و ضریب حرارتی منفی با فنآوری ژاپنی . این ترمیستور یا مقاومت