خازن 10 میکرو 16 ولت

نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه