خازن 1000 میکرو 10 ولت

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه