در حال نمایش 6 نتیجه

خازن دما بالا 470 میکرو فاراد 50 ولت epcos با دمای کاری 150 درجه و اطمینان بالا

75,000 تومان
خازن دما بالا 470 میکرو فاراد 50 ولت epcos با دمای کاری 150 درجه و اطمینان بالا. خازنهای سری B41868

خازن دما بالا 330 میکرو فاراد 50 ولت epcos با دمای کاری 150 درجه و اطمینان بالا

65,000 تومان
خازن دما بالا 330 میکرو فاراد 50 ولت epcos با دمای کاری 150 درجه و اطمینان بالا. خازنهای سری B41868

خازن دما بالا 100 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری gha با دمای کاری 150 درجه

10,000 تومان
خازن دما بالا 100 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری gha با دمای کاری 150 درجه. خازنهای سری GHA نیپون

خازن دما بالا 100 میکرو فاراد 35 ولت nippon سری gha با دمای کاری 150 درجه

15,000 تومان
خازن دما بالا 100 میکرو فاراد 35 ولت nippon سری gha با دمای کاری 150 درجه. خازنهای سری GHA نیپون

خازن دما بالا 330 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری gha با دمای کاری 150 درجه

40,000 تومان
خازن دما بالا 330 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری gha با دمای کاری 150 درجه. خازنهای سری GHA نیپون

خازن دما بالا 220 میکرو فاراد 35 ولت nippon سری gha با دمای کاری 150 درجه

23,000 تومان
خازن دما بالا 220 میکرو فاراد 35 ولت nippon سری gha با دمای کاری 150 درجه. خازنهای سری GHA نیپون