در حال نمایش 5 نتیجه

خازن های فرکانسی 22 نانو فاراد 63 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری 2.5% FKP2

5,500 تومان
خازن های فرکانسی 22 نانو فاراد 63 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 با تلورانس 2.5% . الکترولیت خاص

wima خازن 22 نانو فاراد 160 ولت سری FKC3 از نوع پلی کربنات و های فرکانسی

5,000 تومان
wima خازن 22 نانو فاراد 160 ولت سری FKC3 از نوع پلی کربنات و های فرکانسی با تلورانس 2.5 درصد

خازن های فرکانسی 3.3 نانو فاراد 100 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2

5,300 تومان
خازن های فرکانسی 3.3 نانو فاراد 100 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 با تلورانس 2.5% . الکترولیت خاص

خازن های فرکانسی 2.2 نانو فاراد 400 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2

8,500 تومان
خازن های فرکانسی 2.2 نانو فاراد 400 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 . الکترولیت خاص ، ساختار با

خازن MKT گرید صوتی 680 پیکو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری FKP2 تلورانس 2.5%

6,500 تومان
خازن MKT گرید صوتی 680 پیکو فاراد 100 ولت WIMA آلمان سری FKP2 تلورانس 2.5% الکترولیت خاص ، ساختار با