در حال نمایش 5 نتیجه

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 2 ولت Very Low ESR ساخت SANYO TPW

60,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 2 ولت Very Low ESR ساخت SANYO. خازنهای سری TPW با ابعادی مینیاتوری

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 330 میکرو فاراد 2 ولت Very Low ESR ساخت SANYO

45,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 330 میکرو فاراد 2 ولت Very Low ESR ساخت SANYO. خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 2 ولت Very Low ESR ساخت SANYO

55,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 2 ولت Very Low ESR ساخت SANYO. خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 2 ولت Very Low ESR ساخت SANYO TPE

55,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 2 ولت Very Low ESR ساخت SANYO. خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری