در حال نمایش 3 نتیجه

خازن میکا 30 پیکو فاراد 400 ولت 1% ساخت Ashcroft انگلیس پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن میکا 30 پیکو فاراد 400 ولت 1% ساخت Ashcroft انگلیس پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن سیلور میکا 30 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

15,000 تومان
خازن سیلور میکا 30 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن سیلور میکا 30 پیکو فاراد 500 ولت NITSUKO ژاپن با پایداری فوق العاده بالا

40,000 تومان
خازن سیلور میکا 30 پیکو فاراد 500 ولت NITSUKO ژاپن با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با