در حال نمایش 3 نتیجه

خازن الکترولیت 10 میکرو فاراد 63 ولت panasonic با دمای کاری 125 درجه و long life

5,000 تومان
خازن الکترولیت 10 میکرو فاراد 63 ولت panasonic با دمای کاری 125 درجه و long life . خازنهای GOLD سری

خازن الکترولیت 22 میکرو فاراد 63 ولت panasonic با دمای کاری 125 درجه و long life

6,000 تومان
خازن الکترولیت 22 میکرو فاراد 63 ولت panasonic با دمای کاری 125 درجه و long life . خازنهای GOLD سری

خازن الکترولیت 470 میکرو فاراد 25 ولت panasonic با دمای کاری 125 درجه و long life

25,000 تومان
خازن الکترولیت 470 میکرو فاراد 25 ولت panasonic با دمای کاری 125 درجه و long life . خازنهای GOLD سری