در حال نمایش یک نتیجه

خازن آدیو 4700 میکرو فاراد 35 ولت الکترولیتی ELNA ژاپن مناسب مدارات های فای

10,000 تومان
خازن آدیو 4700 میکرو فاراد 35 ولت الکترولیتی ELNA ژاپن مناسب مدارات های فای . مشخصه اصلی خازنهای النا کیفیت