در حال نمایش 7 نتیجه

خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

27,000 تومان
خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 510 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

55,000 تومان
خازن سیلور میکا 510 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 120 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

30,000 تومان
خازن سیلور میکا 120 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 30 پیکو فاراد 500 ولت NITSUKO ژاپن با پایداری فوق العاده بالا

40,000 تومان
خازن سیلور میکا 30 پیکو فاراد 500 ولت NITSUKO ژاپن با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 60 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

10,000 تومان
خازن سیلور میکا 60 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 51 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

27,000 تومان
خازن سیلور میکا 51 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 620 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

55,000 تومان
خازن سیلور میکا 620 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با