در حال نمایش 3 نتیجه

خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 1000 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

30,000 تومان
خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 1000 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

27,000 تومان
خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

23,000 تومان
خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با