در حال نمایش 6 نتیجه

خازن اکسیال 1.8 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics ایتالیا hi-end سری MKT A50

40,000 تومان
خازن اکسیال 1.8 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics ایتالیا hi-end سری MKT A50 خازنی ایتالیایی طراحی شده برای کوپلاژ ،

خازن اکسیال 22 میکرو فاراد 63 ولت arcotronics ایتالیا hi-end سری MKT A50

90,000 تومان
خازن اکسیال 22 میکرو فاراد 63 ولت arcotronics ایتالیا hi-end سری MKT A50 خازنی ایتالیایی طراحی شده برای کوپلاژ ،

خازن اکسیال 6.8 میکرو فاراد 63 ولت arcotronics ایتالیا hi-end سری MKT A50

40,000 تومان
خازن اکسیال 6.8 میکرو فاراد 63 ولت arcotronics ایتالیا hi-end سری MKT A50 . خازنی ایتالیایی طراحی شده برای کوپلاژ

خازن اکسیال 330 نانو فاراد 630 ولت arcotronics ایتالیا hi-end سری MKT A50

33,000 تومان
خازن اکسیال 330 نانو فاراد 630 ولت arcotronics ایتالیا hi-end سری MKT A50 . خازنی ایتالیایی طراحی شده برای کوپلاژ

خازن اکسیال 9 میکرو فاراد 63 ولت arcotronics ایتالیا hi-end سری MKT A50

56,000 تومان
خازن اکسیال 9 میکرو فاراد 63 ولت arcotronics ایتالیا hi-end سری MKT A50 . خازنی ایتالیایی طراحی شده برای کوپلاژ

خازن اکسیال 1 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics ایتالیا hi-end سری MKT A50

40,000 تومان
خازن اکسیال 1 میکرو فاراد 250 ولت arcotronics ایتالیا hi-end سری MKT A50 . خازنی ایتالیایی طراحی شده برای کوپلاژ