در حال نمایش 12 نتیجه

خازن اکسیال 1 میکرو فاراد 630 ولت AID تایوان پلی استر متالیزه MKT سری MEA

75,000 تومان
خازن اکسیال 1 میکرو فاراد 630 ولت AID تایوان پلی استر متالیزه MKT سری MEA AID شرکتی تایوانی با تخصص

خازن اکسیال 8.2 میکرو فاراد 630 ولت ساخت AID تایوان نوع پلی پروپیلن متایزه

210,000 تومان
خازن اکسیال 8.2 میکرو فاراد 630 ولت ساخت AID تایوان نوع پلی پروپیلن متایزه   AID 8.2UF 630V AXIAL CAPACITORS

خازن اکسیال 24 میکرو فاراد 250 ولت AUDIOCAP ساخت AID تایوان

280,000 تومان
خازن اکسیال 24 میکرو فاراد 250 ولت AUDIOCAP ساخت AID تایوان   AID RAPPORT AUDIOCAP 24UF 250V  

خازن راه انداز موتور 8 میکرو فاراد 250 ولت AC ساخت Aid تایوان پایه فیش خور

55,000 تومان
خازن راه انداز موتور 8 میکرو فاراد 250 ولت AC ساخت Aid تایوان پایه فیش خور . AID MOTOR CAP

خازن اکسیال 120 نانو فاراد 2000 ولت 2 کیلو ولت ساخت aid تایوان

60,000 تومان
خازن اکسیال 120 نانو فاراد 2000 ولت 2 کیلو ولت ساخت aid تایوان . AID AXIAL 120NF 2KV 2000V

خازن 220 نانو فاراد 2000 ولت 2 کیلو ولت AID تایوان با ابعاد مینیاتوری سری MPA

30,000 تومان
خازن 220 نانو فاراد 2000 ولت 2 کیلو ولت AID تایوان با ابعاد مینیاتوری سری MPA . خازنی از نوع

خازن اکسیال 6 میکرو فاراد 250 ولت با گرید صوتی AID تایوان پلی پرو پیلن MPT

75,000 تومان
خازن اکسیال 6 میکرو فاراد 250 ولت با گرید صوتی AID تایوان پلی پرو پیلن MPT . MPT Audio Capacitor

خازن اکسیال 8 میکرو فاراد 250 ولت با گرید صوتی AID تایوان پلی پرو پیلن MPT

30,000 تومان
خازن اکسیال 8 میکرو فاراد 250 ولت با گرید صوتی AID تایوان پلی پرو پیلن MPT . MPT Audio Capacitor

خازن اکسیال 2 میکرو فاراد 250 ولت MKP ساخت AID تایوان با گرید صوتی

45,000 تومان
خازن اکسیال 2 میکرو فاراد 250 ولت MKP ساخت AID تایوان با گرید صوتی . خازن اکسیال 2 میکرو فاراد

خازن کراس اور اکسیال 500 نانو فاراد 2000 ولت ساخت AID تایوان

75,000 تومان
خازن کراس اور اکسیال 500 نانو فاراد 2000 ولت ساخت AID تایوان با گرید صوتی . 500nf 2000v 2kv aid

خازن کراس اور اکسیال 12 میکرو فاراد 250 ولت AC ساخت AID تایوان با گرید صوتی

55,000 تومان
خازن کراس اور اکسیال 12 میکرو فاراد 250 ولت AC ساخت AID تایوان با گرید صوتی . قیمت برخی ارایه

خازن اکسیال 18 میکرو فاراد 250 ولت MKP ساخت AID تایوان با گرید صوتی

180,000 تومان
خازن اکسیال 18 میکرو فاراد 250 ولت MKP ساخت AID تایوان با گرید صوتی .   18uf 250v dc axial