در حال نمایش 6 نتیجه

ولوم انکودر هرزگرد 30 حالته پالسی ساخت ALPHA تایوان سری RV112FF

70,000 تومان
ولوم انکودر هرزگرد 30 حالته پالسی ساخت ALPHA تایوان سری RV112FF taiwanalpha یکی از پیشروان ساخت پتانسیومتر و ولومهای صوتی

پتانسیومتر خطی 100 کیلو اهم دوبل ساخت ALPHA تایوان Rotary Potentiometer

75,000 تومان
پتانسیومتر خطی 100 کیلو اهم دوبل ساخت ALPHA تایوان Rotary Potentiometer taiwanalpha یکی از پیشروان ساخت پتانسیومتر و ولومهای صوتی

پتانسیومتر لگاریتمی 10 کیلو اهم دوبل ساخت ALPHA تایوان Rotary Potentiometer

75,000 تومان
پتانسیومتر لگاریتمی 10 کیلو اهم دوبل ساخت ALPHA تایوان Rotary Potentiometer عموما درک انسان از بلندی صدا بصورت لگاریتمی است

ولوم لگاریتمی 1 کیلو اهم تک ساخت ALPHA تایوان Rotary Potentiometer

65,000 تومان
ولوم لگاریتمی 1 کیلو اهم تک ساخت ALPHA تایوان Rotary Potentiometer عموما درک انسان از بلندی صدا بصورت لگاریتمی است

ولوم دوبل 10 کیلو اهم لگاریتمی و 50 کیلو اهم خطی ساخت ALPHA با دو شفت

75,000 تومان
ولوم دوبل 10 کیلو اهم لگاریتمی و 50 کیلو اهم خطی ساخت ALPHA با دو شفت . عموما درک انسان

ولوم لگاریتمی 250 کیلو اهم تک ساخت ALPHA تایوان Rotary Potentiometer

70,000 تومان
ولوم لگاریتمی 250 کیلو اهم تک ساخت ALPHA تایوان Rotary Potentiometer . عموما درک انسان از بلندی صدا بصورت لگاریتمی