در حال نمایش 2 نتیجه

خازن تاپ گرید 2.2 نانو فاراد 100 ولت NISSEI ژاپن سری APS با مصرف صوتی

10,500 تومان
خازن تاپ گرید 2.2 نانو فاراد 100 ولت NISSEI ژاپن سری APS با مصرف صوتی . این سری خازنهای nissei

خازن تاپ گرید 220 نانو فاراد 100 ولت NISSEI ژاپن سری APS با تلورانس 2%

25,000 تومان
خازن تاپ گرید 220 نانو فاراد 100 ولت NISSEI ژاپن سری APS با تلورانس 2% . این سری خازنهای nissei