در حال نمایش 2 نتیجه

خازن 25 میکرو فاراد 300 ولت EPCOS اسپانیا سری B32676 پلی پروپیلن متالیزه

350,000 تومان
خازن 25 میکرو فاراد 300 ولت EPCOS اسپانیا سری B32676 پلی پروپیلن متالیزه خازنهایی برای حداکثر کارایی در همه زمینه

خازن 3.3 میکرو فاراد 630 ولت EPCOS اسپانیا سری B32676 پلی پروپیلن متالیزه

120,000 تومان
خازن 3.3 میکرو فاراد 630 ولت EPCOS اسپانیا سری B32676 پلی پروپیلن متالیزه خازنهایی برای حداکثر کارایی در همه زمینه