در حال نمایش 4 نتیجه

خازن 22 نانو فاراد 400 ولت WIMA Black Box های گرید صوتی

200,000 تومان

خازنی از نوع پلی پروپیلن (MKP) در محدوده ی فرکانس صوتی با پاسخ فرکانسی عالی

خازن 330 نانو فاراد 400 ولت WIMA Black Box های گرید صوتی

550,000 تومان

خازنی از نوع پلی پروپیلن (MKP) در محدوده ی فرکانس صوتی با پاسخ فرکانسی عالی

خازن 150 نانو فاراد 400 ولت WIMA Black Box های گرید صوتی

400,000 تومان

خازنی از نوع پلی پروپیلن (MKP) در محدوده ی فرکانس صوتی با پاسخ فرکانسی عالی

خازن 1.5 میکرو فاراد 400 ولت WIMA Black Box های گرید صوتی

350,000 تومان

خازنی از نوع پلی پروپیلن (MKP) در محدوده ی فرکانس صوتی با پاسخ فرکانسی عالی