در حال نمایش 2 نتیجه

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد 40 ولت CEF فرانسه با توان بالا پایه پیچی

60,000 تومان
خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد 40 ولت CEF فرانسه با توان بالا پایه پیچی.

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد 25 ولت CEF فرانسه با توان بالا پایه پیچی

90,000 تومان
خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد 25 ولت CEF فرانسه با توان بالا پایه پیچی.