نمایش 1–12 از 30 نتیجه

خازن های گرید 220 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine

170,000 تومان
خازن های گرید 220 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 22 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine

40,000 تومان
خازن های گرید 22 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 100 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine

150,000 تومان
خازن های گرید 100 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 220 میکرو فاراد 25 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine

210,000 تومان

دی الکتریکی خاص از جنس سرامیک و میکا با ثبات بی نظیر و تنالیته ای گرم

خازن های گرید 47 میکرو فاراد 6.3 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine

2,000 تومان

دی الکتریکی خاص از جنس سرامیک و میکا با ثبات بی نظیر و تنالیته ای گرم

خازن بی پلار های گرید صوتی النا 10 میکرو فاراد 16 ولت سری ROA cerafine

75,000 تومان

خازن cerafine النا با دی الکتریکی خاص از جنس سرامیک و میکا با ثبات بی نظیر و تنالیته ای گرم نوید بخش یکی از بی نظیرترین صداهای شنیده شده خواهد بود .

خازن های گرید 470 میکرو فاراد 63 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine

190,000 تومان

دی الکتریکی خاص از جنس سرامیک و میکا با ثبات بی نظیر و تنالیته ای گرم

خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 35 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine

165,000 تومان
خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 35 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine . خازن های فای و لذت

خازن های گرید 220 میکرو فاراد 10 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine

13,000 تومان
خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 25 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine . خازن های فای و لذت

خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 25 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine

245,000 تومان
خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 25 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine . خازن های فای و لذت

خازن های گرید النا 4.7 میکرو فاراد 25 ولت صوتی سری کرافین ROA cerafine

6,000 تومان
خازن های گرید النا 4.7 میکرو فاراد 25 ولت صوتی سری کرافین ROA cerafine . خازن های فای و لذت

خازن های گرید النا 22 میکرو فاراد 16 ولت صوتی سری کرافین ROA cerafine

2,500 تومان
خازن های گرید النا 22 میکرو فاراد 16 ولت صوتی سری کرافین ROA cerafine . خازن های فای و لذت