در حال نمایش 4 نتیجه

خازن پلیمر جامد 220 میکرو فاراد 6.3 ولت Panasonic سری CX از نوع SP-CAP

80,000 تومان
خازن پلیمر جامد 220 میکرو فاراد 6.3 ولت Panasonic سری CX از نوع SP-CAP سری بسیار حرفه ای SP-CAP خازنهای

خازن پلیمر جامد 33 میکرو فاراد 16 ولت Panasonic سری CX از نوع SP-CAP

50,000 تومان
خازن پلیمر جامد 33 میکرو فاراد 16 ولت Panasonic سری CX از نوع SP-CAP سری بسیار حرفه ای SP-CAP خازنهای

خازن پلیمر جامد 68 میکرو فاراد 16 ولت Panasonic سری CX از نوع SP-CAP

75,000 تومان
خازن پلیمر جامد 68 میکرو فاراد 16 ولت Panasonic سری CX از نوع SP-CAP سری بسیار حرفه ای SP-CAP خازنهای

خازن پلیمر جامد 15 میکرو فاراد 16 ولت Panasonic سری CX از نوع SP-CAP

35,000 تومان
خازن پلیمر جامد 15 میکرو فاراد 16 ولت Panasonic سری CX از نوع SP-CAP سری بسیار حرفه ای SP-CAP خازنهای