در حال نمایش 3 نتیجه

خازن های گرید صوتی 2.2 میکرو فاراد 50 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای DUOREX II

2,000 تومان
خازن های گرید صوتی 2.2 میکرو فاراد 50 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای DUOREX II . النا خازنی برای

خازن های گرید صوتی 4700 میکرو فاراد 16 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای DUOREX II

145,000 تومان
خازن های گرید صوتی 4700 میکرو فاراد 16 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای DUOREX II . النا خازنی برای

خازن های گرید صوتی 2700 میکرو فاراد 25 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای DUOREX II

130,000 تومان
خازن های گرید صوتی 2700 میکرو فاراد 25 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای DUOREX II . النا خازنی برای