در حال نمایش 4 نتیجه

خازن های فای اکسیال 220 میکرو فاراد 10 ولت ROE سری EBR های فرکانس low Z

9,000 تومان
خازن های فای اکسیال 220 میکرو فاراد 10 ولت ROE سری EBR های فرکانس low Z   ROE EBI series

خازن های فای اکسیال 680 میکرو فاراد 25 ولت ROE سری EBR های فرکانس low Z

35,000 تومان
خازن های فای اکسیال 680 میکرو فاراد 25 ولت ROE سری EBR های فرکانس low Z   ROE EBI series

خازن های فای اکسیال 470 میکرو فاراد 16 ولت ROE سری EBR های فرکانس low Z

18,000 تومان
خازن های فای اکسیال 470 میکرو فاراد 16 ولت ROE سری EBR های فرکانس low Z .   470uf 16v

خازن های فای اکسیال 220 میکرو فاراد 25 ولت ROE سری EBR های فرکانس low Z

4,000 تومان
خازن های فای اکسیال 220 میکرو فاراد 25 ولت ROE سری EBR های فرکانس low Z . 220uf 25v roe