در حال نمایش 2 نتیجه

خازن 220 میکرو فاراد 63 ولت ROEDERSTEIN گرید صوتی با ضریب نشت بسیار پایین

32,000 تومان
خازن 220 میکرو فاراد 63 ولت ROEDERSTEIN گرید صوتی با ضریب نشت بسیار پایین . سری EK با توجه به

خازن 470 میکرو فاراد 25 ولت ROEDERSTEIN گرید صوتی با ضریب نشت بسیار پایین

15,000 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 25 ولت ROEDERSTEIN گرید صوتی با ضریب نشت بسیار پایین . سری EK با توجه به