نمایش 1–12 از 356 نتیجه

خازن های گرید 220 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine

120,000 تومان
خازن های گرید 220 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine خازن های فای و لذت موسیقی

خازن آدیو 100 میکرو فاراد 16 ولت الکترولیت ELNA سری RW2 با گرید صوتی violet robe

1,500 تومان
خازن آدیو 100 میکرو فاراد 16 ولت الکترولیت ELNA سری RW2 با گرید صوتی violet robe خازن های فای و

خازن بی پلار 3.3 میکرو فاراد 25 ولت ELNA سری RWP های فای صوتی

12,000 تومان
خازن بی پلار 3.3 میکرو فاراد 25 ولت ELNA سری RWP های فای صوتی ELNA RWP FOR HIFI AUDIO سری

خازن های گرید 100 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine

90,000 تومان
خازن های گرید 100 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine خازن های فای و لذت موسیقی

خازن 470 میکرو فاراد 10 ولت ELNA با گرید صوتی BLACK GOLD

2,000 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 10 ولت ELNA با گرید صوتی BLACK GOLD از معدود خازنهای صوتی با دمای کاری 105

خازن تاپ گرید 47 میکرو فاراد 63 ولت elna سری RFO با دی الکتریک میکا

9,000 تومان
خازن تاپ گرید 47 میکرو فاراد 63 ولت elna سری RFO با دی الکتریک میکا صدایی خالص ، ناب ،

خازن 2.2 میکرو فاراد 100 ولت ELNA ژاپن سری RJ3 با امپدانس پایین و ابعاد کوچک

1,100 تومان
خازن 2.2 میکرو فاراد 100 ولت ELNA ژاپن سری RJ3 با امپدانس پایین و ابعاد کوچک مشخصه اصلی خازنهای النا

خازن اودیو 47 میکرو فاراد 63 ولت الکترولیت ELNA سری RA3 گرید صوتی

4,000 تومان
خازن اودیو 47 میکرو فاراد 63 ولت الکترولیت ELNA سری RA3 گرید صوتی خازن های فای و لذت موسیقی !

خازن سیلمیک 47 میکرو فاراد 63 ولت های گرید صوتی النا ژاپن RFS SILMICII

45,000 تومان
خازن سیلمیک 47 میکرو فاراد 63 ولت های گرید صوتی النا ژاپن RFS SILMICII خازن سیلمیک النا و لذت موسیقی

خازن بی پلار 47 میکرو فاراد 100 ولت الکترولیتی سریRBP2(R2B) گرید صوتی النا

70,000 تومان
خازن بی پلار 47 میکرو فاراد 100 ولت الکترولیتی سریRBP2(R2B) گرید صوتی النا خازنی بی پلار در ردبندی سری های

خازن سیلمیک 330 میکرو فاراد 35 ولت های گرید صوتی النا ژاپن RFS SILMICII

95,000 تومان
خازن سیلمیک 330 میکرو فاراد 35 ولت های گرید صوتی النا ژاپن RFS SILMICII خازن سیلمیک النا و لذت موسیقی

خازن های گرید 4.7 میکرو فاراد 25 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

2,000 تومان
خازن های گرید 4.7 میکرو فاراد 25 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) خازن های فای و لذت موسیقی !