نمایش 1–12 از 38 نتیجه

خازن کراس اور بی پلار 28 میکرو فاراد 50 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال 5%

20,000 تومان
خازن کراس اور بی پلار 28 میکرو فاراد 50 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال 5% ELYTONE خازنی بسیار با کیفیت

خازن کراس اور بی پلار 82 میکرو فاراد 100 ولت FOCAL فرانسه نوع اکسیال 5%

70,000 تومان
خازن کراس اور بی پلار 82 میکرو فاراد 100 ولت FOCAL فرانسه نوع اکسیال 5% FOCAL فرانسه و ساخت محصولاتی

خازن کراس اور بی پلار 43 میکرو فاراد 200 ولت ELYTONE تایوان نوع رادیال 5%

75,000 تومان
خازن کراس اور بی پلار 43 میکرو فاراد 200 ولت ELYTONE تایوان نوع رادیال 5% ELYTONE خازنی بسیار با کیفیت

خازن کراس اور بی پلار 120 میکرو فاراد 100 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال

85,000 تومان
خازن کراس اور بی پلار 120 میکرو فاراد 100 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال ELYTONE خازنی بسیار با کیفیت در

خازن کراس اور بی پلار 5 میکرو فاراد 200 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال 5%

40,000 تومان
خازن کراس اور بی پلار 5 میکرو فاراد 200 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال 5% ELYTONE خازنی بسیار با کیفیت

خازن کراس اور بی پلار 100 میکرو فاراد 100 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال 5%

70,000 تومان
خازن کراس اور بی پلار 100 میکرو فاراد 100 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال 5% ELYTONE خازنی بسیار با کیفیت

خازن کراس اور بی پلار 3.3 میکرو فاراد 50 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال

10,000 تومان
خازن کراس اور بی پلار 3.3 میکرو فاراد 50 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال ELYTONE خازنی بسیار با کیفیت در

خازن کراس اور بی پلار 1.2 میکرو فاراد 100 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال

15,000 تومان
خازن کراس اور بی پلار 1.2 میکرو فاراد 100 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال ELYTONE خازنی بسیار با کیفیت در

خازن کراس اور بی پلار 6 میکرو فاراد 50 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال

30,000 تومان
خازن کراس اور بی پلار 6 میکرو فاراد 50 ولت ELYTONE تایوان نوع اکسیال ELYTONE خازنی بسیار با کیفیت در

خازن کراس اور بی پلار 45 میکرو فاراد 200 ولت ELYTONE تایوان نوع رادیال 5%

75,000 تومان
خازن کراس اور بی پلار 45 میکرو فاراد 200 ولت ELYTONE تایوان نوع رادیال 5% ELYTONE خازنی بسیار با کیفیت

خازن کراس اور بی پلار 2.2 میکرو فاراد 100 ولت ELYTONE تایوان نوع رادیال 10%

3,000 تومان
خازن کراس اور بی پلار 2.2 میکرو فاراد 100 ولت ELYTONE تایوان نوع رادیال 10% ELYTONE خازنی بسیار با کیفیت

خازن بی پلار 3.3 میکرو فاراد 50 ولت ELYTONE تایوان نوع رادیال تلورانس 10%

1,500 تومان
خازن بی پلار 3.3 میکرو فاراد 50 ولت ELYTONE تایوان نوع رادیال تلورانس 10% ELYTONE خازنی بسیار با کیفیت در