نمایش 1–12 از 16 نتیجه

خازن 390 پیکو فاراد 100 ولت های فرکانسی گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2

6,500 تومان
خازن 390 پیکو فاراد 100 ولت های فرکانسی گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 . الکترولیت خاص ، ساختار با

خازن های فرکانسی 150 پیکو فاراد 100 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2

6,500 تومان
خازن های فرکانسی 150 پیکو فاراد 100 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 . الکترولیت خاص ، ساختار با

خازن های فرکانسی 22 نانو فاراد 63 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری 2.5% FKP2

5,500 تومان
خازن های فرکانسی 22 نانو فاراد 63 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 با تلورانس 2.5% . الکترولیت خاص

خازن های فرکانسی 15 نانو فاراد 63 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2

4,500 تومان
خازن های فرکانسی 15 نانو فاراد 63 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 . الکترولیت خاص ، ساختار با

خازن های فرکانسی 3.3 نانو فاراد 100 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2

5,300 تومان
خازن های فرکانسی 3.3 نانو فاراد 100 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 با تلورانس 2.5% . الکترولیت خاص

خازن های فرکانسی 10 نانو فاراد 400 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2

13,000 تومان
خازن های فرکانسی 10 نانو فاراد 400 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 . الکترولیت خاص ، ساختار با

خازن های فرکانسی 10 نانو فاراد 400 ولت 1% گرید صوتی WIMA آلمان FKP2

21,000 تومان
خازن های فرکانسی 10 نانو فاراد 400 ولت 1% گرید صوتی WIMA آلمان FKP2 الکترولیت خاص ، ساختار با کیفیت

خازن های فرکانسی 18 نانو فاراد 63 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2

4,000 تومان
خازن های فرکانسی 18 نانو فاراد 63 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 . الکترولیت خاص ، ساختار با

خازن های فرکانسی 100 پیکو فاراد 100 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2

3,000 تومان

این خازن از نوع پلی پروپیلن متالیزه است و این امر این خازن را برای کارهای صوتی بسیار مناسب کرده است . طرح هایی با نویز پایین و صدایی شفاف !

خازن های فرکانسی 3.3 نانو فاراد 63 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2

4,000 تومان
خازن های فرکانسی 3.3 نانو فاراد 63 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 . الکترولیت خاص ، ساختار با

خازن های فرکانسی 2.2 نانو فاراد 400 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2

8,500 تومان
خازن های فرکانسی 2.2 نانو فاراد 400 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 . الکترولیت خاص ، ساختار با

خازن های فرکانسی 2.2 نانو فاراد 250 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2

6,800 تومان
خازن های فرکانسی 2.2 نانو فاراد 250 ولت گرید صوتی WIMA آلمان سری FKP2 . الکترولیت خاص ، ساختار با