در حال نمایش 4 نتیجه

خازن کوپلاژ 22 نانو فاراد 100 ولت wima آلمان سری FKS3 با گرایش صوتی

4,000 تومان
خازن کوپلاژ 22 نانو فاراد 100 ولت wima آلمان سری FKS3 با گرایش صوتی . خازنی مناسب کوپلاژ و دکوپلاژ

خازن کوپلاژ 4.3 نانو فاراد 100 ولت wima آلمان سری FKS3 با گرایش صوتی

4,000 تومان
خازن کوپلاژ 4.3 نانو فاراد 100 ولت wima آلمان سری FKS3 با گرایش صوتی . خازنی مناسب کوپلاژ و دکوپلاژ

خازن کوپلاژ 10 نانو فاراد 100 ولت wima آلمان سری FKS3 با گرایش صوتی

4,000 تومان
خازن کوپلاژ 10 نانو فاراد 100 ولت wima آلمان سری FKS3 با گرایش صوتی . خازنی مناسب کوپلاژ و دکوپلاژ

خازن کوپلاژ 6.8 نانو فاراد 400 ولت wima آلمان سری FKS3 با گرایش صوتی

6,000 تومان
خازن کوپلاژ 6.8 نانو فاراد 400 ولت wima آلمان سری FKS3 با گرایش صوتی. خازنی مناسب کوپلاژ و دکوپلاژ برای