در حال نمایش 8 نتیجه

خازن 1000 میکرو فاراد 63 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و عمر بالا

25,000 تومان
خازن 1000 میکرو فاراد 63 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و عمر بالا ویژگی بارز سری HE

خازن 2200 میکرو فاراد 25 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف

11,000 تومان
خازن 2200 میکرو فاراد 25 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف ویژگی بارز این سری

خازن 47 میکرو فاراد 50 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف

2,000 تومان
خازن 47 میکرو فاراد 50 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف ویژگی بارز این سری

خازن 220 میکرو فاراد 25 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف

2,200 تومان
خازن 220 میکرو فاراد 25 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف . ویژگی بارز این

خازن 1000 میکرو فاراد 35 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف

7,500 تومان
خازن 1000 میکرو فاراد 35 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف . ویژگی بارز این

خازن 1000 میکرو فاراد 25 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف

8,500 تومان
خازن 1000 میکرو فاراد 25 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف . ویژگی بارز این

خازن 470 میکرو فاراد 16 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف

1,250 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 16 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف . ویژگی بارز این

خازن 100 میکرو فاراد 35 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف

1,600 تومان
خازن 100 میکرو فاراد 35 ولت nichicon ژاپن سری HE با امپدانس پایین و لانگ لایف . ویژگی بارز این