در حال نمایش 2 نتیجه

خازن پلیمر جامد 150 میکرو فاراد 35 ولت SANYO/SUNCON ژاپن دمای کار 125 درجه

22,000 تومان
خازن پلیمر جامد 150 میکرو فاراد 35 ولت SANYO/SUNCON ژاپن دمای کار 125 درجه SUNCON و ساخت اولین خازن پلیمر

خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 35 ولت SANYO/SUNCON ژاپن دمای کار 125 درجه

35,000 تومان
خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 35 ولت SANYO/SUNCON ژاپن دمای کار 125 درجه. SUNCON و ساخت اولین خازن پلیمر