در حال نمایش 5 نتیجه

خازن 100 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON سری kmf های فرکانس long life

1,200 تومان
خازن 100 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON سری kmf های فرکانس long life خازنی با امپدانس پایین ، طول عمر

خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری kmf های فرکانس long life

1,000 تومان
خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری kmf های فرکانس long life . خازنی با امپدانس پایین ، طول

خازن 100 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON سری kmf های فرکانس long life

1,500 تومان
خازن 100 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON سری kmf های فرکانس long life . خازنی با امپدانس پایین ، طول

خازن 33 میکرو فاراد 400 ولت NIPPON سری kmf های فرکانس long life

16,000 تومان
خازن 33 میکرو فاراد 400 ولت NIPPON سری kmf های فرکانس long life . خازنی با امپدانس پایین ، طول

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد 450 ولت NIPPON سری kmf های فرکانس long life

3,000 تومان
خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد 450 ولت NIPPON سری kmf های فرکانس long life . خازنی با امپدانس پایین ،