در حال نمایش 5 نتیجه

خازن اکسیال 16 نانو فاراد 1200 ولت Vishay Ero سری KP1832 تلورانس 2%

28,000 تومان
خازن اکسیال 16 نانو فاراد 1200 ولت Vishay Ero سری KP1832 تلورانس 2% . خازنی از ابر شرکت Vishay Roederstein

خازن آدیو اکسیال 22 نانو فاراد 2000 ولت Vishay Roederstein سری ERO KP1832

50,000 تومان
خازن آدیو اکسیال 22 نانو فاراد 2000 ولت Vishay Roederstein سری ERO KP1832 . خازنی از ابر شرکت Vishay Roederstein

خازن های اند 10 نانو فاراد 2000 ولت ERO آلمان سری KP 1832 پلی پروپیلن

35,000 تومان
خازن های اند 10 نانو فاراد 2000 ولت ERO آلمان سری KP 1832 پلی پروپیلن . خازنی از ابر شرکت

خازن های اند 1 نانو فاراد 2000 ولت ERO آلمان سری KP 1832 با تلورانس 2.5 درصد

17,000 تومان
خازن های اند 1 نانو فاراد 2000 ولت ERO آلمان سری KP 1832 با تلورانس 2.5 درصد . خازنی از

خازن آدیو اکسیال 22 نانو فاراد 1500 ولت Vishay Roederstein سری KP1832

35,000 تومان
خازن آدیو اکسیال 22 نانو فاراد 1500 ولت Vishay Roederstein سری KP1832 . خازنی از ابر شرکت Vishay Roederstein آلمان