در حال نمایش 3 نتیجه

خازن اسنابر 8.2 نانو فاراد 1600 ولت های فرکانسی Roederstein آلمان سری KP1836

25,000 تومان
خازن اسنابر 8.2 نانو فاراد 1600 ولت های فرکانسی Roederstein آلمان سری KP1836 خازنی از ابر شرکت Vishay Roederstein آلمان

خازن اسنابر 4.32 نانو فاراد 1600 ولت های فرکانسی Roederstein آلمان سری KP1836

17,000 تومان
خازن اسنابر 4.32 نانو فاراد 1600 ولت های فرکانسی Roederstein آلمان سری KP1836 خازنی از ابر شرکت Vishay Roederstein آلمان

خازن اسنابر 16 نانو فاراد 1600 ولت های فرکانسی Roederstein آلمان سری KP1836

35,000 تومان
خازن اسنابر 16 نانو فاراد 1600 ولت های فرکانسی Roederstein آلمان سری KP1836 خازنی از ابر شرکت Vishay Roederstein آلمان