در حال نمایش 12 نتیجه

خازن های فای 1000 میکرو فاراد 50 ولت nichicon گرید استاندارد صوتی سری KW

50,000 تومان
خازن های فای 1000 میکرو فاراد 50 ولت nichicon گرید استاندارد صوتی سری KW در رده بندی ارایه شده توسط

سوپر خازن 0.22 فاراد 5.5 ولت EATON آمریکا با طول عمر 20 سال بدون نگهداری

50,000 تومان
سوپر خازن 0.22 فاراد 5.5 ولت EATON آمریکا با طول عمر 20 سال بدون نگهداری. خازنهایی بدون نیاز به تعمیر

خازن های فای 10 میکرو فاراد 50 ولت nichicon گرید استاندارد صوتی سری KW

4,000 تومان
خازن های فای 10 میکرو فاراد 50 ولت nichicon گرید استاندارد صوتی سری KW . در رده بندی ارایه شده

خازن های فای 4.7 میکرو فاراد 50 ولت nichicon گرید استاندارد صوتی سری KW

1,500 تومان
خازن های فای 4.7 میکرو فاراد 50 ولت nichicon گرید استاندارد صوتی سری KW . در رده بندی ارایه شده

خازن های فای 47 میکرو فاراد 50 ولت nichicon گرید استاندارد صوتی سری KW

2,000 تومان
خازن های فای 47 میکرو فاراد 50 ولت nichicon گرید استاندارد صوتی سری KW . در رده بندی ارایه شده

خازن های فای 47 میکرو فاراد 25 ولت nichicon گرید استاندارد صوتی سری KW

1,000 تومان
خازن های فای 47 میکرو فاراد 25 ولت nichicon گرید استاندارد صوتی سری KW . در رده بندی ارایه شده