در حال نمایش 8 نتیجه

خازن 220 میکرو فاراد 200 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا

27,000 تومان
خازن 220 میکرو فاراد 200 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا خازن 220uf  ژاپنی نیپون سری

خازن 47 میکرو فاراد 450 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا

20,000 تومان
خازن 47 میکرو فاراد 450 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا. خازن 47uf  ژاپنی نیپون سری

خازن 10 میکرو فاراد 450 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا

7,000 تومان
خازن 10 میکرو فاراد 450 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا . خازن ژاپنی نیپون سری

خازن 330 میکرو فاراد 200 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا

40,000 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 200 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا . خازن 330uf  ژاپنی نیپون

خازن 47 میکرو فاراد 250 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا

8,500 تومان
خازن 47 میکرو فاراد 250 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا . خازن 47uf  ژاپنی نیپون

خازن 33 میکرو فاراد 450 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا

15,000 تومان
خازن 33 میکرو فاراد 450 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا . خازن 33uf  ژاپنی نیپون

خازن 22 میکرو فاراد 450 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا

12,000 تومان
خازن 22 میکرو فاراد 450 ولت ژاپنی NIPPON سری KXG با طول عمر بسیار بالا . خازن 22uf  ژاپنی نیپون