در حال نمایش 8 نتیجه

خازن 10 میکرو فاراد 400 ولت nippon ژاپن سری kxj با طول عمر بسیار بالا

7,000 تومان
خازن 10 میکرو فاراد 400 ولت nippon ژاپن سری kxj با طول عمر بسیار بالا سری با کیفیت و دارای

خازن 39 میکرو فاراد 500 ولت nippon ژاپن سری kxj با طول عمر بسیار بالا

19,000 تومان
خازن 39 میکرو فاراد 500 ولت nippon ژاپن سری kxj با طول عمر بسیار بالا سری با کیفیت و دارای

خازن 10 میکرو فاراد 500 ولت nippon ژاپن سری kxj با طول عمر بسیار بالا

9,000 تومان
خازن 10 میکرو فاراد 500 ولت nippon ژاپن سری kxj با طول عمر بسیار بالا سری با کیفیت و دارای

خازن 22 میکرو فاراد 500 ولت nippon ژاپن سری kxj با طول عمر بسیار بالا

16,500 تومان
خازن 22 میکرو فاراد 500 ولت nippon ژاپن سری kxj با طول عمر بسیار بالا سری با کیفیت و دارای

خازن 150 میکرو فاراد 400 ولت NIPPON سری KXJ مینیاتوری ULTRA LONG LIFE

32,000 تومان
خازن 150 میکرو فاراد 400 ولت NIPPON سری KXJ مینیاتوری ULTRA LONG LIFE. سری با کیفیت و دارای استانداردهای بسیار

خازن 12 میکرو فاراد 450 ولت NIPPON سری KXJ مینیاتوری ULTRA LONG LIFE

8,300 تومان
خازن 12 میکرو فاراد 450 ولت NIPPON سری KXJ مینیاتوری ULTRA LONG LIFE . سری با کیفیت و دارای استانداردهای

خازن 680 میکرو فاراد 160 ولت NIPPON سری KXJ مینیاتوری ULTRA LONG LIFE

45,000 تومان
خازن 680 میکرو فاراد 160 ولت NIPPON سری KXJ مینیاتوری ULTRA LONG LIFE . سری با کیفیت و دارای استانداردهای

خازن 33 میکرو فاراد 450 ولت NIPPON سری KXJ ابعاد مینیاتوری ULTRA LONG LIFE

15,000 تومان
خازن 33 میکرو فاراد 450 ولت NIPPON سری KXJ ابعاد مینیاتوری ULTRA LONG LIFE . خازن 33uf ژاپنی نیپون سری