در حال نمایش 2 نتیجه

خازن 100 پیکو فاراد 200 ولت AVX KYOCERA آمریکا گرید نظامی NPO سری SA

3,000 تومان
خازن 100 پیکو فاراد 200 ولت AVX KYOCERA آمریکا گرید نظامی NPO سری SA . خازنی در رده نظامی .

خازن 2.2 نانو فاراد 100 ولت AVX KYOCERA انگلیس گرید نظامی NPO سری SA

3,000 تومان
خازن 2.2 نانو فاراد 100 ولت AVX KYOCERA انگلیس گرید نظامی NPO سری SA. خازنی در رده نظامی . پایداری