در حال نمایش 9 نتیجه

خازن 330 میکرو فاراد 80 ولت nippon سری KZE فرکانسی امپدانس بسیار پایین

10,000 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 80 ولت nippon سری KZE فرکانسی امپدانس بسیار پایین سری با کیفیت و دارای استانداردهای بسیار

خازن 820 میکرو فاراد 50 ولت nippon سری KZE فرکانسی امپدانس بسیار پایین

12,500 تومان
خازن 820 میکرو فاراد 50 ولت nippon سری KZE فرکانسی امپدانس بسیار پایین. سری با کیفیت و دارای استانداردهای بسیار

خازن 1800 میکرو فاراد 35 ولت nippon سری KZE فرکانسی امپدانس بسیار پایین

14,000 تومان
خازن 1800 میکرو فاراد 35 ولت nippon سری KZE فرکانسی امپدانس بسیار پایین . سری با کیفیت و دارای استانداردهای

خازن 1000 میکرو فاراد 16 ولت nippon سری KZE فرکانسی امپدانس بسیار پایین

5,500 تومان
خازن 1000 میکرو فاراد 16 ولت nippon سری KZE فرکانسی امپدانس بسیار پایین . سری با کیفیت و دارای استانداردهای

خازن 56 میکرو فاراد 35 ولت nippon سری KZE های فرکانس امپدانس فوق العاده پایین

1,500 تومان
خازن 56 میکرو فاراد 35 ولت nippon سری KZE های فرکانس امپدانس فوق العاده پایین . سری با کیفیت و

خازن 1500 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری KZE های فرکانس با امپدانس فوق العاده پایین

4,500 تومان
خازن 1500 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری KZE های فرکانس با امپدانس فوق العاده پایین . سری با کیفیت

خازن 470 میکرو فاراد 10 ولت nippon سری KZE های فرکانس با امپدانس فوق العاده پایین

600 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 10 ولت nippon سری KZE های فرکانس با امپدانس فوق العاده پایین . سری با کیفیت

خازن 470 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری KZE های فرکانس با امپدانس فوق العاده پایین

2,000 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری KZE های فرکانس با امپدانس فوق العاده پایین . سری با کیفیت

خازن های فرکانس 1000 میکرو فاراد 35 ولت سری KZE با امپدانس فوق العاده پایین

9,000 تومان
خازن های فرکانس 1000 میکرو فاراد 35 ولت سری KZE با امپدانس فوق العاده پایین . 1000uf 35v nippon kze