در حال نمایش 4 نتیجه

خازن 1000 میکرو فاراد 50 ولت nippon سری KZM طول عمر بسیار بالا امپدانس پایین

19,000 تومان
خازن 1000 میکرو فاراد 50 ولت nippon سری KZM طول عمر بسیار بالا امپدانس پایین ابعادی مینیاتوری در کنار امپدانس

خازن 1500 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری KZM طول عمر بسیار بالا امپدانس پایین

8,000 تومان
خازن 1500 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری KZM طول عمر بسیار بالا امپدانس پایین . ابعادی مینیاتوری در کنار

خازن 470 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری KZM طول عمر بسیار بالا امپدانس پایین

1,800 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 25 ولت nippon سری KZM طول عمر بسیار بالا امپدانس پایین . ابعادی مینیاتوری در کنار

خازن 100 میکرو فاراد 35 ولت nippon سری KZM طول عمر بسیار بالا امپدانس پایین

2,000 تومان
خازن 100 میکرو فاراد 35 ولت nippon سری KZM طول عمر بسیار بالا امپدانس پایین . ابعادی مینیاتوری در کنار