در حال نمایش 7 نتیجه

خازن های گرید صوتی 8200 میکرو فاراد 56 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای LAO

195,000 تومان
خازن های گرید صوتی 8200 میکرو فاراد 56 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای LAO . خازنی حرفه ای برای

خازن های گرید صوتی 8200 میکرو فاراد 35 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای LAO

135,000 تومان
خازن های گرید صوتی 8200 میکرو فاراد 35 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای LAO . خازنی حرفه ای برای

خازن های گرید صوتی 7500 میکرو فاراد 71 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای LAO

240,000 تومان
خازن های گرید صوتی 7500 میکرو فاراد 71 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای LAO . خازنی حرفه ای برای

خازن های گرید صوتی 9000 میکرو فاراد 90 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای LAO

450,000 تومان
خازن های گرید صوتی 9000 میکرو فاراد 90 ولت ELNA ژاپن سری حرفه ای LAO . خازنی حرفه ای برای

خازن آدیو 4700 میکرو فاراد 35 ولت الکترولیتی ELNA سری LAO با ابعاد مینیاتوری

45,000 تومان
خازن آدیو 4700 میکرو فاراد 35 ولت الکترولیتی ELNA سری LAO با ابعاد مینیاتوری . النا خازنی برای تمام فصول

خازن های اند 820 میکرو فاراد 80 ولت النا FOR AUDIO سری LAO or LPO

135,000 تومان
خازن های اند 820 میکرو فاراد 80 ولت النا FOR AUDIO سری LAO or LPO . خازن های فای و

خازن های گرید صوتی 4700 میکرو فاراد 63 ولت النا سری LAO مناسب منابع تغذیه

175,000 تومان
خازن های گرید صوتی 4700 میکرو فاراد 63 ولت النا سری LAO مناسب منابع تغذیه . خازن های فای و