در حال نمایش 3 نتیجه

خازن آدیو 2200 میکرو فاراد 100 ولت ELNA با پایه های SNAP-IN سری LP5 و HI-END

40,000 تومان
خازن آدیو 2200 میکرو فاراد 100 ولت ELNA با پایه های SNAP-IN سری LP5 و HI-END . مشخصه اصلی خازنهای

خازن آدیو 5600 میکرو فاراد 80 ولت ELNA با پایه های SNAP-IN سری LP5 و HI-END

95,000 تومان
خازن آدیو 5600 میکرو فاراد 80 ولت ELNA با پایه های SNAP-IN سری LP5 و HI-END . مشخصه اصلی خازنهای

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد 100 ولت النا سری LP5 های ریپل مناسب آدیو HI-END

80,000 تومان
خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد 100 ولت النا سری LP5 های ریپل مناسب آدیو HI-END. مشخصه اصلی خازنهای النا کیفیت