در حال نمایش 3 نتیجه

خازن 10 میکرو فاراد 63 ولت NIPPON ژاپن سری LXY با ESR پایین و High reliability

1,500 تومان
خازن 10 میکرو فاراد 63 ولت NIPPON ژاپن سری LXY با ESR پایین و High reliability سری LXY با ویژگی

خازن 330 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری LXY با ESR پایین و High reliability

1,700 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON ژاپن سری LXY با ESR پایین و High reliability . سری LXY با

خازن 82 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON ژاپن سری LXY با ESR پایین و High reliability

1,200 تومان
خازن 82 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON ژاپن سری LXY با ESR پایین و High reliability . سری LXY با