نمایش 1–12 از 13 نتیجه

خازن 3300 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE

18,000 تومان
خازن 3300 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE سری LXZ با Lowest

خازن 2200 میکرو فاراد 50 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE

32,000 تومان
خازن 2200 میکرو فاراد 50 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE سری LXZ با Lowest

خازن 47 میکرو فاراد 50 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE

2,000 تومان
خازن 47 میکرو فاراد 50 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE سری LXZ با Lowest

خازن 1500 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE

4,000 تومان
خازن 1500 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE. سری LXZ با Lowest

خازن 1500 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE

12,000 تومان
خازن 1500 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE . سری LXZ با

خازن 390 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE

2,800 تومان
خازن 390 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE . سری LXZ با

خازن 220 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE

1,600 تومان
خازن 220 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE . سری LXZ با

خازن 470 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE

4,500 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE . سری LXZ با

خازن 3300 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE

23,000 تومان
خازن 3300 میکرو فاراد 35 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE . سری LXZ با

خازن 10000 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE

15,000 تومان
خازن 10000 میکرو فاراد 10 ولت NIPPON ژاپن سری LXZ با ESR پایین و LONG LIFE . سری LXZ با

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 25 ولت NIPPON سری LXZ با low esr & long life

3,500 تومان
این سری با وجود Very low impedance بودن جایی برای بحث کیفیت خازن بجا نمیگذارد .

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری LXZ با low esr & long life

2,200 تومان
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 16 ولت NIPPON سری LXZ با low esr & long life. این سری با وجود